luni, 14 aprilie 2014

Metodologia de desfasurarea examenului de absolvire a programelor de formare FEG

Metodologia de desfasurare a examenului de absolvire a programelor de formare

Examenul de absolvire pentru programele de calificare si recalificare consta dintr-o proba teoretica si o proba practica.
Modalitatea de sustinere a probei teoretice si a celei practice se stabileste prin programul de formare si este
  • la proba practica – Lucrare practica
  • la proba teoretica – Lucrare scrisa si/sau examinare orala.
Lucrarea practica – pentru programele de calificare/recalificare consta din executarea unei lucrari de specialitate, urmata de prezentarea si argumentarea operatiei efectuate. Comisia de examinare stabileste pentru fiecare participant, din temele anuntate, lucrarea de specialitate pe care acesta urmeaza sa o realizeze individual. In cazul in care programul de formare profesionala prevede realizarea unui proiect, lucrarea practica se alege de comisia de examinare din tematica proiectului.
Lucrarea se realizeaza in fata comisiei de examinare, si se desfasoara in conditii cat mai apropiate de conditiile reale de munca. Prezentarea si argumentarea lucrarii practice nu poate depasi 20 minute.
Nota minima de promovare a probei practice este 6 (sase).
la proba practica nu poate fi contestata.
Lucrarea scrisa – dureaza maximum 2 ore si are la baza tematica parcursa in cadrul programei de pregatire. Subiectul poate cuprinde mai multe puncte/subpuncte sau mai multe intrebari de tip grila.
Lucrarile scrise se realizeaza sub supravegherea celor doi membri ai comisiei de examinare, utilizandu-se hartie stampilata de catre furnizorul de formare profesionala si semnata de presedintele comisiei de examinare.
Nota finala pentru proba scrisa este 5 (cinci).
Contestatiile la proba scrisa, se depun in termen de 24 ore dupa obtinerea rezultatelor, rezolvarea lor fiind de competenta comisiei de examinare. In cazul in care este necesara recorectarea, aceasta se va efectua de catre presedintele comisiei de examinare.
Proba orala – se sustine in fata comisiei de examinare, pe baza biletelor de examen ce contin 2-3 intrebari din tematica prevazuta in programa de pregatire.
Nota minima de promovare la proba orala este 5 (cinci).
Nota de la proba orala nu poate fi contestata.
Probele examenului de absolvire pentru programele de initiere, de perfectionare sau de specializare se stabilesc de catre furnizorul de formare, prin programul de formare profesionala.
In cazul in care programul de formare profesionala prevede realizarea unui proiect, acesta se executa pe parcursul programului de formare profesionala, sub indrumarea lectorului, iar sustinerea sa inlocuieste proba orala a examenului de absolvire.
Proiectul este sustinut de participantul la examenul de absolvire, intr-un interval de 15-20 minute, in fata membrilor comisiei de examinare.
Nota minima de promovare a acestei probe este 6 (sase).
Nota acordata la sustinerea proiectului nu poate fi contestata.
Aprecierea rezultatelor la probele examenului de absolvire se face prin note de la 1 la 10.
Nota finala la examenul de absolvire o constituie media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe de examen, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.

Niciun comentariu: