Treceți la conținutul principal

Emoţii, la examenul de absolvire

Reprezentanţii Ordinului Asistenţilor Me­di­cali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Argeş par­ticipă, în perioada 12 - 20 august, la co­mi­siile de examinare a examenului de ab­sol­vire a şcolilor postliceale sanitare, unde peste 500 de elevi din judeţ vor fi încercaţi de emoţii. În acest scop, în mu­ni­cipiul Pi­teşti, s-au organizat trei centre de exa­men: în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare F.E.G., al Şcolii Postliceale Sa­nitare „Christiana“ şi în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Carol Davila“.    


În conformitate cu normele legale ce re­glementează organizarea şi desfăşu­rarea examenelor de absolvire, în faţa viitorilor asistenţi medicali vor fi, în calitate de vice­pre­şedinţi ai comisiilor, preşedintele OAMGMAMR Argeş, Estera Ambruş, se­cretarul Biroului Consiliului Judeţean al OAMGMAMR, Mihaela Mircea, respectiv consilierul judeţean OAMGMAMR, Maria­na Voiculescu. Salutînd interesul tinerilor pentru profesia de asistent medical, liderul judeţean al Ordinului a ţinut să transmită a­cestora şi un mesaj de încurajare: „Urez succes tuturor elevilor şcolilor postliceale sani­tare în susţinerea examenului de ab­sol­vire, spunîndu-le totodată că alegerea pe care au făcut-o, de a urma cursurile u­nei instituţii cu acest profil, poate fi considerată deja o reuşită în viaţa lor profesională. Or­di­nul Asistenţilor vă aşteaptă, susţine forma­rea profesioniştilor, scopul nostru comun fiind acela de a asigura, la standarde de ca­li­tate, servicii de îngrijire pentru pa­cienţi“.

Diploma de Bac, necesară autorizării în profesie

Este cunoscut faptul că, astăzi, Legea educaţiei permite nu numai accesul în for­marea de bază ca asistent medical fără di­plomă de Bacalaureat, dar şi finalizarea stu­diilor postliceale fără ca, în prealabil, să fie obligatorie finalizarea studiilor liceale, ceea ce creează din start premisele unei vulnerabilităţi ale formării. După absol­vi­rea şcolii postliceale sanitare, potenţialul asis­tent medical trebuie să ştie, însă, că, pen­tru a practica în profesie, are nevoie de ob­ţinerea unei autorizaţii în acest sens. În ca­zul judeţului nostru, autorizaţia este elibe­rată de Ordinul Asistenţilor Generalişti, Moa­­şelor şi Asistenţilor Medicali din România - Fi­liala Argeş, dar, pentru ca dosarul solicitan­tului să fie complet, acesta trebuie să con­ţină şi diploma de Bac. „De multe ori, ab­sol­venţii de şcoli postliceale sanitare sînt debusolaţi, întrucît se creează, involuntar, un paradox legislativ între normele prevă­zute de Legea educaţiei şi cele prevăzute de Ordin. Ordinul susţine un sistem de să­nă­tate performant, ca şi garant al calităţii şi responsabilităţii profesionale în practica asistentului medical, continuînd demersu­rile de modificare a acestor prevederi inad­misibile din Legea educaţiei. În acelaşi timp, sîntem convinşi că principiile după care se ghidează toţi factorii de decizie sînt cali­tatea şi profesionalismul, de aceea, în ciuda a­ces­tui context  legislativ, recomandarea noas­tră este ca persoanele interesate să pri­meas­­că autorizarea în profesia de asistent medical, să-şi finalizeze studiile liceale şi să ne contacteze cu toată încrederea“, pre­ci­­zează preşedintele OAMGMAMR Argeş, Estera Ambruş. Conducerea Ordinului Asis­tenţilor Medicali Argeş este permanent la dis­poziţia publicului, putînd fi contactată atît la sediu, cît şi la adresa de mail existen­tă pe web­site-ul instituţiei, www.oammr-arges.ro.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Sirenele – mit sau REALITATE

Sirenele – mit sau REALITATE
Au fermecat marinari cu cântecul lor, prinţi – cu frumuseţea lor şi oameni de ştiinţă – cu trupul de om şi peşte. Vorbim de sirene, binecunoscute nouă din primii ai copilăriei din povestea lui Hans Christian Andersen şi, mai târziu, din muzica lui Felix Mendelssohn, din filme, picturi şi alte scrieri. Dincolo de poveşti, filme şi muzică, să ştiţi că oamenii au înotat alături de sirene, le–au dus оn muzee sau le–au făcut filmuleţe pe care le–au postat pe Internet, aşa că o întrebare se ridică: sunt sirenele creaturi mitologice sau chiar există?
Înainte de a începe povestea sirenelor, e necesară o diferenţiere între accepţiunile acestui termen în limba română. Pe de o parte, sirene sunt denumite creaturile mitologice jumătate femei, jumătate păsări, care trăiau pe insule înconjurate de stânci şi ademeneau marinarii cu cântecul lor, până când corăbiile acestora naufragiau. Astfel sunt sirenele descrise în mitologia greacă şi în cea romană. Sub aceeaşi denumire…

DIN NOU DESPRE FEG,SI CEVA NOU DESPRE...

FEG si „Henri Coanda”, tepe marca ARACIP Absolventii de liceu din Mures, momiti de doua scoli postliceale cu activitate dubioasa. Desi nu detin deocamdata niciun fel de autorizatie din partea Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS), scolile Postliceale FEG si „Henri Coanda” au început bine mersi înscrierile pentru mai multe specializari medicale pentru anul scolar 2011-2012, la sediul Grupului scolar „Ion Vlasiu”, respectiv la cel al Grupului scolar „Avram Iancu” din Târgu-Mures. Ajung în curtea Grupului scolar „Ion Vlasiu”, fostul Liceu Forestier. Întreb unde ma pot înscrie la scoala Postliceala FEG, iar portarul ma îndruma catre secretariat. Într-un spatiu care seamana mai degraba a camara decât a secretariat se afla o doamna foarte amabila care paleste brusc atunci când îi spun motivul vizitei. 
- Sunteti autorizati?, întreb.
- Da, avem autorizatii de la SANEPID, de la Minister..., raspunde secretara. 
- si unde e autorizatia? Conform legii sunteti obligati…

Costumi, tradizioni e superstizioni popolare rumena di Pasqua 2014

Costumi, tradizioni e superstizioni popolare rumena di Pasqua 2014
Vacanze di Pasqua è la più solenne delle vacanze è aumentata di anno che porta all'umanità la speranza della salvezza e della vita eterna attraverso il sacrificio di Gesù Cristo .
Costumi, tradizioni e superstizioni di Pasqua
Nella tradizione ortodossa , l'inizio della festa è contrassegnato con il digiuno per sette settimane . Ha un significato molto importante della Settimana Santa Giovedi Santo . Da questo giorno , gli abitanti si fermano lavoro nel campo e concentrarsi sulla casa e cantiere , per tutto pulito . Anche il Giovedi Santo , le donne cominciano a preparare pane e tintura delle uova .
PastePotrivit abitudini tradizione , alla mezzanotte tra Sabato e Domenica , le persone si svegliano dal sonno campane . Lavare con acqua pulita , mettere i loro vestiti prendiamo una candela e rivolgiamo alla chiesa dove il sacerdote , con il Vangelo e la croce in mano , seguita dalla processione di fedeli , viene con c…