Treceți la conținutul principal

Acte necesare depunerii ajutorului social

 Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de: 
 a) 0,283 ISR pentru persoana singură; 
 b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 
 c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 
 d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 
 e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 
 f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, 
care face parte din familie.

 Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de naştere /căsătorie/ deces, hotărâre judecătorească de divorţ, livret familie) - original şi copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizaţie persoana cu handicap, adeverinţă de salariu, declaraţie de la notar cu privire la venituri);
- Adeverinţă Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă TRIMESTRIAL — persoana aptă de muncă este în căutarea unui loc de muncă şi nu a refuzat nejustificat un loc de muncă/ curs de calificare);
- Adeverinţă privind starea sănătăţii (certificate medicale din care să rezulte încadrarea în categoria peroanelor cu handicap accentuat sau grav sau în gradul I sau II de invaliditate );
- Adeverinţă de elev/student  (forma de învăţământ, tipul şi cuantumul bursei);
- Cerere si declaratie privind veniturile (tipizate)
- Adeverinta privind veniturile realizate supuse impozitarii eliberata de Administratia Financiara
- Dosar cu sina
- Adeverinta Registru Agricol ( Primarie )
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (Primaria Iasi - Corpul B Directia Economica de Finante Publice Locale)

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:
- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;
- documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.
- certificatele de naştere ale copiilor;
- livretul de familie;
- certificatul de căsătorie;
- hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;
- acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:
- adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,
- adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.
Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.
Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile lunare al venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, cele desemnate prin dispoziţie a primarului care completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DIN NOU DESPRE FEG,SI CEVA NOU DESPRE...

FEG si „Henri Coanda”, tepe marca ARACIP Absolventii de liceu din Mures, momiti de doua scoli postliceale cu activitate dubioasa. Desi nu detin deocamdata niciun fel de autorizatie din partea Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS), scolile Postliceale FEG si „Henri Coanda” au început bine mersi înscrierile pentru mai multe specializari medicale pentru anul scolar 2011-2012, la sediul Grupului scolar „Ion Vlasiu”, respectiv la cel al Grupului scolar „Avram Iancu” din Târgu-Mures. Ajung în curtea Grupului scolar „Ion Vlasiu”, fostul Liceu Forestier. Întreb unde ma pot înscrie la scoala Postliceala FEG, iar portarul ma îndruma catre secretariat. Într-un spatiu care seamana mai degraba a camara decât a secretariat se afla o doamna foarte amabila care paleste brusc atunci când îi spun motivul vizitei. 
- Sunteti autorizati?, întreb.
- Da, avem autorizatii de la SANEPID, de la Minister..., raspunde secretara. 
- si unde e autorizatia? Conform legii sunteti obligati…

Iulia Vantur inlocuita de Pro TV cu Tudor Tomos? Prezentatoarea ar putea juca la Bollywood

Idila Iuliei Vantur cu starul indian Salman Khan a facut-o pe vedeta Pro TV sa stea in India doua luni. In aceste conditii, sefii din Pache Protopopescu s-au gandit sa o inlocuiasca, scriu cei de la Click. Astfel, cel care i-ar lua locul ar fi reporterul de teren Tudor Tomos. Mai probabil ar fi insa ca mutarea sa fie pe moment, stiut fiind ca cei de la Pro TV mizezaza in general pe prezentatoare agreabile. Iulia Vantur ar putea vira spre Bollywood unde relatia cu Salma Khan ar propulsa-o in productii cinema.

Sirenele – mit sau REALITATE

Sirenele – mit sau REALITATE
Au fermecat marinari cu cântecul lor, prinţi – cu frumuseţea lor şi oameni de ştiinţă – cu trupul de om şi peşte. Vorbim de sirene, binecunoscute nouă din primii ai copilăriei din povestea lui Hans Christian Andersen şi, mai târziu, din muzica lui Felix Mendelssohn, din filme, picturi şi alte scrieri. Dincolo de poveşti, filme şi muzică, să ştiţi că oamenii au înotat alături de sirene, le–au dus оn muzee sau le–au făcut filmuleţe pe care le–au postat pe Internet, aşa că o întrebare se ridică: sunt sirenele creaturi mitologice sau chiar există?
Înainte de a începe povestea sirenelor, e necesară o diferenţiere între accepţiunile acestui termen în limba română. Pe de o parte, sirene sunt denumite creaturile mitologice jumătate femei, jumătate păsări, care trăiau pe insule înconjurate de stânci şi ademeneau marinarii cu cântecul lor, până când corăbiile acestora naufragiau. Astfel sunt sirenele descrise în mitologia greacă şi în cea romană. Sub aceeaşi denumire…